مشخصات ملک

شماره ملک3202275 تاریخ ثبت1397/08/29 تعداد بازدید264
 • نوع ملک :

  زمین
 • وضعیت :

  فروش
 • قیمت :

  قيمت هر متر مربع 1.308ميليون تومان قيمت کل 700ميليون تومان
 • آدرس کامل :

  کرمان - منطقه ذکر نشده
 • مشخصات عرصه :

  535متر-کاربري مسکونی-طول بر 20/6
 • امتیازات :

 • مشخصات زیربنا :

  سن بنا نوساز
 • وضعیت سند :

  شش دانگ
 • تجهیزات :

 • توضیحات :

  قابلیت تفکیک سند مالکیت موقعیت عالی تعداد بر: 1 نبش موبایل: 8206-148 (0913)

مشخصات مالک

 • مالک :

  محمد تقی رئیسی
 • تلفن :

  09132491621